Gemeenten kopen telecomdiensten samen in

Ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten heeft belangstelling voor het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van telecommunicatiediensten. Dat bleek afgelopen najaar uit een inventarisatie.

Het is voor gemeenten in de praktijk duur en tijdrovend om nieuwe telecomcontracten af te sluiten. In de zomer van 2014 bedacht een aantal partijen dat het daarom handig zou zijn om een gezamenlijke aanbesteding te organiseren voor gemeenten.

Samen sterker
Een gezamenlijke aanbesteding van telecommunicatiediensten past in het streven van gemeenten, VNG en KING om samen op te trekken richting te markt. Naar aanleiding van de eerder genoemde inventarisatie besloten zij per januari te starten met de uitvoering van GT (Gemeentelijke Telecommunicatie).

In de Stuurgroep GT zijn naast VNG en KING ook de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam vertegenwoordigd. Daarnaast is er een klankbordgroep waarin het BIZOB zitting heeft. De gunning van het raamcontract wordt in het derde kwartaal van 2015 verwacht.

Start
In februari en maart gaat de stuurgroep in gesprek met gemeenten over de invulling en het proces tot de aanbesteding. Alle gemeenten ontvangen in die periode een brief waarmee ze zich formeel voor deelname kunnen aanmelden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kinggemeenten.nl/gt


Bron: VNG Magazine

Tape-it-easy Ltd. 2017