Burgers mogen gesprekken met ambtenaren opnemen

De overheid mag burgers niet zomaar verbieden gesprekken met ambtenaren op te nemen, aldus Frank van Dooren, de waarnemende Nationale Ombudsman. Vanwege de uiteenlopende standpunten van overheidsdiensten over geluidsopnames, heeft de ombudsman heldere spelregels opgesteld.

Vooraf duidelijk maken
De belangrijkste spelregel is dat overheden geluidsopnames toe moeten staan, tenzij ze zwaarwegende redenen hebben om dit te weigeren. Aan de andere kant vindt de ombudsman dat burgers die het gesprek met een ambtenaar willen opnemen, dat vooraf duidelijk moeten maken.

Open houding
Van Dooren schrijft in zijn rapport dat overheidsdiensten een meer‘open houding’ moeten aanmeten. Daar horen in zijn ogen ook geluidsopnames bij, ongeacht de reden daarvoor.

Grote gevolgen
Gesprekken met ambtenaren kunnen grote gevolgen hebben voor burgers. De ombudsman zich goed voorstellen dat zij een opname willen om het gesprek nog eens rustig terug te kunnen luisteren. Het kan dan gaan om de verstrekte informatie, de eigen inbreng of bijvoorbeeld de vertaling van een tolk.

Problematisch
Sommige overheidsdiensten zien geluidsopnames als problematisch, en staan ze daarom niet altijd toe. Jeugdzorg Nederland heeft bijvoorbeeld als uitgangspunt‘ja, mits’, maar geeft aan dat de privacy van hulpverleners in het geding kan komen als clienten hun opnames openbaar maken.

bron: ANP

Tape-it-easy Ltd. 2017