Betrouwbaarheidsintervallen

Op weg naar een betrouwbare beoordeling van en binnen callcenters

In deze presentatie staat een uitleg overbetrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheden die specifiek van toepassing is voor callcenters . Het uitgangspunt is steeds dat er wordt gewerkt met een scoremethodiek die een percentage tussen de 0 en 100% oplevert (zoals bij Auditio gebruikelijk is en ook door COPC wordt gehanteerd) en waarvan de uitkomsten redelijk normaal verdeeld zijn. De presentatie laat duidelijk zien dat ook bij betrekkelijk kleine steekproeven van tussen de 160 en 220 waarnemingen, behoorlijk betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over deoverallcontactkwaliteit.

Tape-it-easy Ltd. 2017