Pilot Quality Monitoring zonder investeringen

Een groot contactcenter in de zorgverzekeringssector had nog niet geļnvesteerd in een opnametool. Er werd redelijk gedisciplineerd meegeluisterd door naast de agent te gaan zitten. Dit leidde echter tot veel geloop in het contactcenter, wat de aandacht voor de bellende klant niet ten goede kwam. De directie durfde de grote investeringen in ‘klassieke’ opnametools niet aan maar wilde wel graag een pilot starten. Dit werd bemoeilijkt door de IT-afdeling die in een zeer strak tijdschema al hun aandacht nodig hadden voor een upgrade van het SAP-systeem.

Tape-it-easy maakt het mogelijk om zonder ingrijpen op de IT-infrastructuur een klein aantal agents (bijvoorbeeld 20) aan te wijzen voor een pilot Quality Monitoring. Het grote voordeel is dat zonder investeringen in hardware of software elke organisatie een tijd kan experimenteren met de voordelen bij coaching en training van opgenomen gesprekken. De tool is traploos schaalbaar van 10 naar 100 naar 1000 agents, zonder enige aanpassing op de IT-infrastructuur.

© Tape-it-easy Ltd. 2017