Wet basisregistratie personen

De Wet Basisregistratie Personen (WBP) is de basisregistratie voor natuurlijke personen in Nederland die vanaf 2012 de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) vervangt.

Hierin is onder meer opgenomen dat transparant moet zijn wie over welke gegevens van individuele personen beschikken kan. Daarnaast zijn er heldere regels gekomen voor wat betreft privacy. De applicatie voor call recording en quality monitoring van Tape-it-easy voldoet aan deze wet.

De nieuwe regels voor de Basisregistratie Personen vind je hier.

Tape-it-easy Ltd. 2017