Ontwerpbesluit nummerherkenning

Gesprekken tussen advocaten en hun cliŽnten mogen op grond van artikel 126aa lid 2 wetboek van Strafvordering niet worden opgenomen. In de dagelijkse praktijk van politie en justitie ging dat regelmatig mis.†

Daarom heeft minister Opstelten het †"Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken” laten opstellen. Dat is ter advies aan de betrokken instanties zoals de Orde van Advocaten, het CBP en de Raad voor de rechtspraak voorgelegd.†

Het idee achter het het ontwerpbesluit is dat als tijdens het opnemen van gesprekken een nummer wordt herkend dat door de Orde van Advocaten is aangemeld bij de Nationale Politie, de gespreksopname onmiddellijk stopgezet wordt. Op die manier kunnen advocaten vrijuit en vertrouwelijk communiceren met hun cliŽnten, en andersom.

Het †systeem van nummerherkenning is risicovol en onnodig omslachtig, want advocaten moeten vooraf hun telefoonnummers en faxnummers aanmelden. Die aanmelding gaat via twee schijven: van de Orde van advocaten naar de Nationale Politie. De Nationale Politie verwerkt deze nummers dan in hun database van †„geheimhoudersnummers”.†

Iedereen kan zich wel voorstellen wat er gebeurt als advocaten een nieuw mobiel nummer hebben en dat vergeten aan te melden. Of als een advocaat uit het ambt wordt gezet en de Orde dat per ongeluk niet doorgeeft aan de Nationale Politie. Of er per ongeluk een verkeerd nummer wordt doorgegeven.†Dan is Tape-it-easy nodig.†

Het voordeel van Tape-it-easy boven het huidige ouderwetse systeem is dat Tape-it-easy voldoende heeft aan een (korte) eenmalige stemopname per advocaat om deze daarna voor altijd te kunnen identificeren. Met welk toestel de advocaat ook belt. Ook vanuit het buitenland. Ook als hij of zij verkouden is.†

En wordt de advocaat uit het ambt gezet? Dan wordt de stemopname gewist, is de bescherming van het besluit niet meer nodig en wordt hij net als ieder ander afgeluisterd als hij met een gedetineerde belt.†© Tape-it-easy Ltd. 2017