Beveiliging van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens:

1. Directe persoonsgegevens. Deze gegevens geven directe en feitelijke informatie over een persoon. Denk aan je geboortedatum, adres of geslacht. Maar ook gegevens die een waardering geven over een bepaalde persoon. Denk aan je IQ.

2. Indirecte persoonsgegevens. Deze gegevens vertellen indirect iets over een bepaalde persoon. Bijvoorbeeld over zijn maatschappelijke status. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens.

3.Bijzondere gegevens. Dit zijn gegevens over je ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijke verleden, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.

Bijzondere persoonsgegevens mogen wel opgeslagen worden, maar er gelden strenge regels voor de verwerking van deze gegevens. Alleen bepaalde instanties mogen gegevens over iemands gezondheid verwerken.

Iedereen heeft er recht op dat er voorzichtig met zijn of haar persoonsgegevens omgesprongen wordt. Het CBP ziet toe op de naleving van de wettelijke regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens, en kan eventueel sancties uitdelen. Ook adviseren zij de regering over nieuwe wetgeving die invloed heeft op de verwerking vanpersoonsgegevens. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden houdt het CBP rekening met de maatschappelijke context van voorgelegde vragen, problemen en klachten.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) beschermt je privacy, in deze wet staat wat er wel en niet mag gedaan mag worden met persoonsgegevens. Het CBP, de privacywaakhond, heeft richtlijnen opgesteld voor de beveiliging van persoonsgegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan welke eisen moet de beveiliging van persoonsgegevens voldoen?

Kijk op www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs-2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.pdf


Tape-it-easy Ltd. 2017